เงี่อนไขการรับประกันสินค้

1.ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงี่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก Sticker void รับประกันบนกล่อง และ sticker void รับประกันบนตัวเครื่อง หรือใบเสร็จจากทางร้าน

2.ทางร้าน จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ด้วยตัวแบตเตอรี่เอง ซึ่งมิได้เกิดจากการหัก/คดงอ เช่นลักษณะผิดปกติที่เกิดจากเสียบชาร์จไฟไม่เข้า, ช่องinput/output ไม่จ่ายไฟ

3.การประกันนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริม ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ดอกเจียร แท่นตัด ฯ

4.เงีอนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหล่น บุบ มีรอยงัดแงะ, การตกนํ้า การซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนร้าน

5.กล่องที่บรรจุสินค้ายังคงอยู่ พร้อมกับหลักฐานการสั่งซื้อ

6.ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกัน เช่น อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งานของลูกค้า อุปกรณ์หักชำรุด ทำตกกระแทก ตกนํ้า เปียกนํ้าและซ็อตจนใช้งานไม่ได้ 
นำไปดัดแปลง
หรือใช้งานแบบผิดวิธี 
การกระทำที่ทำให้สายหัก คดงอ สายชำรุดจากการใช้งาน


 ช่องทางติดต่อและสั่งซื้อ
     094 208 7379
  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง   @marchcons
     Marchcons

แผนที่
สำนักงานขาย
มีจำหน่ายที่ 
 
 
 
 

สำนักงานขาย Marchcons   

59 ถนนอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

โทร.094-2087379

บริษัท มาช คอร์ปอเรชัน จำกัด  19 ซอยนนทบุรี 24/52 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000  
Email : marchcons1@gmail.com
เว็บสำเร็จรูป
×